diskografie.cz - texty písní, karaoke texty a videoklipy

Znouzectnost > Ad astra > 7 - Starý dům

Na břehu moře
na skále stojí starý dům
bez dveří bez oken
ve škvírách usazená sůl
Postůj a poslouchej
příběhy které vypráví
o Slunci o Větru
o tom, jak všechno pomíjí
-

Na konci světa
na skále stojí starý dům
Trámy a kámen
vlastně ho zbývá jenom půl
Postůj a poslouchej
příběhy, které vypráví
o věčném sváru
o tom, jak všechno pomíjí

Starý dům, starý dům, starý dům
starý dům – kamenný přízrak

Ptáci tam hnízdí
tuláci chodí někdy spát
na stěnách ohořelých
mozaiky, slova vyrytá
a moře duní, pěnou mu nohy odírá
jásá a křičí:
Hle další země dobytá,
dobytá, dobytá, dobytá…
Starý dům…

Správce

Wed

Připomínka

Naše facebook stránky

Účty

Kontakt Reklama