diskografie.cz - texty písní, karaoke texty a videoklipy

Vánoční Koledy > České koledy > 7 - Nesem vám noviny

Nesem vám noviny, poslouchjete,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
/:Slyšte je pilně a neomylně:/, rozjímejte.

Syna porodila čistá Panna,
v jesličky vložila Krista Pána.
/: Jej ovinula a zavinula :/ plenčičkama.

K němužto andělé z nebe přišli,
i také pastýři jsou se sešli.
/: Jeho vítali, jeho chválili, :/ dary nesli.

Anděl Páně jim to sám přikázal
když se jim na poušti všem ukázal,
/: k Betlému jíti, neprodlévati :/ hned rozkázal.

Ejhle, při Kristovu narození
stal se div veliký v okamžení,
/: neboť noc tmavá se proměnila :/ v světlo denní.

Andělé v oblacích prozpěvují,
narození Páně ohlašují,
/: že jest narozen, v jeslích položen, :/ oznamují.

My také, křesťané, nemeškejme,
k těm svatým jesličkám pospíchejme,
/: Ježíše svého, Pána našeho :/ přivítejme.

Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný,
který se narodil z čisté Panny,
/: pohlédni na nás a přijmi od nás :/ tyto dary.

Z nebe jsi sestoupil z pouhé lásky,
krásné Jezulátko, kvítku rajský,
/: jak jsi spanilý a ušlechtilý, :/celý krásný.

Tak jsi svůj lid sobě zamiloval,
žes i pro něj sebe nelitoval,
/: setoupil jsi z nebe, abys jen sebe :/ obětoval.

Přijmi ty nábožné dary od nás,
milostivý Králi a Pane náš.
/: Svoje poddané, tobě oddané :/ ty dobře znáš.

Děkujem ti za tvé narození,
které nám přineslo vykoupení,
/: na které jistě čekalo lidské :/ pokolení.

Žádáme srdečnou zkroušeností,
by jsi nás uvedl do radosti,
/: tam, kde přebýváš, slávy požíváš :/ na věčnosti.

Správce

Tato skupina nemá žádného správce. Zaregistruj se a staň se správcem!

Připomínka

Naše facebook stránky

Účty

Kontakt Reklama