diskografie.cz - texty písní, karaoke texty a videoklipy

Tomáš Klus > Cesta do záhu(d)by > 13 - Válečná

Tu noc jen stěží každý z nás
usínal
Jako by Bůh tou bouří
varoval
Vy hloupí lidé,
ve zbrani není mír,
pro svého krále i já život položil
Z lesů se ženou cizí jezdci na koních
a v očích
jen kapky hrůzy,
tady vražda není hřích
Hned první z výstřelů mi srdce umlčel,
už nevrátím se domů,
můj čas nadešel
( Do bojeee, ve jménu krále !)

Neplakej pro mě, moje krásná Marion,
až hrdým vojákům zazpívá hradní zvon
Mé srdce mlčí, ale v tobě zůstanou
všechna ta slova co jak oheň zaplanou

Posledním výstřelem se kdysi živá loutka rozplakala tichým pláčem
a mlčky objímala těla padlých i vítězů jenž není, neb válku nelze vyhrát platí-li se životem
A všechny ty krásné Marion, jež zpráva o naší smrti zasáhla k ránu, upřely tázavý pohled k nebi
a v tu chvíli
vyšlo slunce

Neplakej pro mě, moje krásná Marion,
až hrdým vojákům zazpívá hradní zvon
Mé srdce mlčí, ale v tobě zůstanou
všechna ta slova co jak oheň zaplanou

Správce

Odina

Připomínka

Naše facebook stránky

Účty

Kontakt Reklama