diskografie.cz - texty písní, karaoke texty a videoklipy

Status Quo > Ain't Complaining > 4 - Another Shipwreck > cz český překlad

Another Shipwreck (Další potopená loď)

Probudil jsem se toto ráno v odlišné masce, plakal jsem, plakal,
Ty jsi řekla, to nevadí, to nevadí, tohle všechno nevadí.
Rozbil jsem zrcadlo, jak jsem otevřel tvůj dopis, ležel jsem, ležel,
řekl jsem, to nevadí, to nevadí, tohle všechno nevadí.

Další potopená loď, další zlomení srdce,
Další potopená loď, rozumím,
že možná nikdy znovu neuvidím domov.
Další potopená loď, další zemětřesení,
Další potopená loď, rozumím,
že možná nikdy znovu neuvidím domov.

Vystrašený z tvojí ztráty, ale znající kouzlo, bylo to umírání, umírání,
řekl jsem to nevadí, to nevadí, tohle všechno nevadí.
Poslouchám tě každý den, potkal tě v noci a viděl tě plakat, plakat,
řekla jsi to nevadí, to nevadí, tohle všechno nevadí.

Další potopená loď, další zlomení srdce,
Další potopená loď, rozumím,
že možná nikdy znovu neuvidím domov.
Další potopená loď, další zemětřesení,
Další potopená loď, rozumím, je čas uznat,
i přes naši snahu,
nelze najít vše, co jsme ztratili.

Další potopená loď, další zlomení srdce,
Další potopená loď, rozumím,
že možná nikdy znovu neuvidím domov.
Další potopená loď, další zemětřesení,
Další potopená loď, rozumím,
že možná nikdy neuvidím domov.
že možná nikdy neuvidím domov,
že možná nikdy znovu neuvidím domov.

Probudil jsem se tohle ráno v odlišné masce,
rozbil jsem zrcadlo, jak jsem četl tvůj dopis,
Vystrašený z tvojí ztráty, ale znající kouzlo,
Poslouchám tě každý den, potkal tě v noci,
další potopená loď...

Správce

Zvaadha

Překlady

Připomínka

Naše facebook stránky

Účty

Kontakt Reklama