diskografie.cz - texty písní, karaoke texty a videoklipy

Queen > Queen > 5 - Liar > cz český překlad

Lhář

Zhřešil jsem, drahý otče,
Otče, já jsem zhřešil
Snaž se a pomoz mi, otče,
nenech mě v tom. Lháři!
Ó nikdo mi nevěří. Lháři!
Proč mě necháváš samotného?
Pane, já jsem kradl, kradl mnohokrát
Zvyšoval jsem svůj hlas ve zlosti
I když vím, že bych nikdy neměl.
Lháři! Všichni mě podvádí.
Lháři! Proč mě opouštíš?

Lháři! Plavil jsem se po mořích
Lháři! Od marsu k merkuru
Lháři! Vypil jsem spoustu vína
Lháři! Znovu a znovu
Lháři, ó ty mi lžeš!
Lháři, ó ty mi lžeš!
Otče, prosím, odpusť mi
Ty víš, že mě nikdy neopustíš
Prosím, vrať mě na správnou cestu.
Lháři, lháři, lháři, lháři!
Tak mi začínají říkat
Lháři, lháři, lháři!

Poslouchej, mami, poslouchej
Mami, budu tvým otrokem
každý den
Mami, zkusím chovat se slušně
každý den
Mám, budu tvůj otrok
každý den
Budu ti sloužit do smrti
každý den
Budu se o tebe starat až do smrti
každý den
Padnu před tebou na kolena, budu se za tebe modlit
Kazdý den – a modlit
Kazdý den – a modlit
Kazdý den – a modlit
Každý den,každý den ,každý den
Každý den,každý den ,každý den

Každý den,každý den ,každý den
Lháři! Lháři! Nikdy tě nenechají vyhrát
Lháři! Lháři! Když všechno, co kdy uděláš, je hřích
Lháři! Nikdo ti nevěří
Lháři! Zničí tě dřív, než začneš.
Teď mě nech, ať ti to řeknu
Tak teď víš, že jsi mohl být mrtev dřív než tě vyslechli.

Správce

Blizard

Překlady

Připomínka

Naše facebook stránky

Účty

Kontakt Reklama