diskografie.cz - texty písní, karaoke texty a videoklipy

Manowar > Kings of Metal > 9 - Warriors Prayer > cz český překlad

VÁLEČNÍKOVA MODLITBA

-Dědečku, pověz mi příběh!
-Dobrá, přines si svou knížku s příběhy
-Ne, takový příběh ne, opravdový příběh!
-Opravdový příběh?
-Ano! Řekni mi o tom jaké to bylo když jsi byl ještě chlapec!
-tak dobrá, vezmu tě s sebou zpátky do té doby, dlouhou cestou v čase...

Bylo mi třináct, jednoho studeného zimního dne, procházel jsem začarovaným lesem,
když v tom jsem uslyšel zvuky koní a mužů ve zbrani. Cítil jsem že musím jít dál
a najít místo odkud ty zvuky jdou. A když se les vyjasnil, stál jsem na kopci.
Přede mnou byla veliká planina. A na ní-armády světa, stály, čekaly.
Myslel jsem si pro sebe-na co, nebo na koho čekají?
Najednou přišel závan větru ze severu. Tam se objevil osamělý jezdec, držící ocelový meč.
Potom z jihu přišel další, nesoucí válečnou sekeru.
Z východu přišel třetí, a držel ostnatý palcát.
A nakonec ze západu, jezdec který třímal obrovské kladivo války.
S nimi přišli jejich vojáci smrti, následováni armádou nesmrtelných.
Nebylo jich mnoho, ale pohled do jejich očí říkal všem kdo je spatřili,
že dnes opustí bojiště jako vítězové nebo mrtví.
A pak bylo velké ticho...

Mé srdce začalo tlouct, bouřkové mraky zaplnily nebe temnotou, přišel déšť
a čtyry větry zafoukaly tak silně že jsem se musel rychle chytit stromu.
Sledoval jsem čtyry jezdce, jak zvedají své zbraně do vzduchu.
Bez varování, zakřičeli svůj bojový pokřik. Vedli útok, jeli do bitvy.
Setkali se s armádami světa s mohutným nárazem!
Cítil jsem jak se země třese, toho dne vypila moc krve!
Každý z těch čtyř byl sám o sobě jako vychřice zkázy!!!

Když kouř odvál, mnoho tisíce bylo mrtvých.Bylo prolito mnoho krve.
Jejich těla ležela rozházená po bojišti, jako hnědé listy, které rozfoukal vítr.
A viděl jsem ty čtyři, jak jedou na vrcholek kopce, zatímco pod nimi
vojáci smrti shromažďovali všechny ty, kteří by jim teď přísahali věrnost.
A ty čtyři vyslovili slova válečníkovy modlitby:

Bohové války, volám Vás. Můj meč je po mém boku. Hledám život cti,
svodný od každé falešné pýchy. Prásknu bičem se statečným silným pokřikem.
Ať si pro mě přijde smrt, pokud bych kdy selhal.
Sláva, vznešenost, jednota
Hurá, hurá, hurá

A jak jsem tam stál a sledoval, slyšel jsem, jak jim armády světa
bez konce prolávají slávu, a jejich hlasy vítězství se nesly krajinou do dáli.


-No, to je všechno. Líbil se ti ten příběh?
-Ano byl skvělý!
-To jsem rád. A teď do postele.
-Dědečku?
-Ano?
-Kdo byli ti čtyři?
-Kdo byli? Oni byli Králové Metalu !!!!!!!

Správce

AMX12

Překlady

Připomínka

Naše facebook stránky

Účty

Kontakt Reklama