diskografie.cz - texty písní, karaoke texty a videoklipy

Manowar > Gods Of War > 15 - Hymn Of The Immortal Warriors > cz český překlad

Byl to hrdina
Dotkl se našich životů
Jako když žil a zemřel
V jediném okamžiku

Velké byly jeho činy
Všechna jeho slova pravdivá
Žil a zemřel
Jako čestný muž

Zaplatil svým životem
Jeho život byla cena
Aby prošel skrze brány nesmrtelnosti

Tvá cesta začíná
S mečem ve větru
Vydrž se svou rukou po zbytek svého příkazu
Odinovo volání bylo všemi vyslyšeno
Tvé jméno nikdy nezemře!

Dlouho si budeme pamatovat
Toho, kdo šel cestou nebezpečí
Pána odplaty
Smrt není cizinec

Krev a smrt žili na jeho meči
Bůh války, jeho jediný pán
Do hlubin pekla
Se dostali všichni, které porazil

Vem svůj štít, vem svůj meč
Všechny své zbraně do nebe
Budeš je potřebovat, až ti Odin nabídne život

Pouze statečné
Pozvedne z hrobu
Aby viděli Valkýry létat

A tak, rukou Odina
Nesmrtelní válečníci prošli
Skrze brány Valhally a stali se legendou.

Povstaňte, bratři, povstaňte, skrze brány Valhally
Zde velcí bojovníci čekají

Zrozen z tvé oceli
Všechny tvé rány se zahojí

Ze země do nebe
Teď synové Odina povstaňte!

Zaujměte místo mezi králi
Tvá duše nikdy nezemře!

Správce

AMX12

Překlady

Připomínka

Naše facebook stránky

Účty

Kontakt Reklama