diskografie.cz - texty písní, karaoke texty a videoklipy

Iron Maiden > Best Of The Beast > 2 - Sign of the Cross > cz český překlad

Znamení kříže

Jedenáct posvátně zahalených mužů
Siluety stojí proti nebi
Jeden vepředu, drží kříž, vysoko
Přišli smýt mé hříchy
Stojím sám ve větru a dešti
Cítím narůstající strach
Znovu pociťuji změny v přílivu
Způsobeny chystající se bouří
Cítím úzkost, zadržuji strach
Některé z pochybností ve věcech, kterým věříš
Teď otestují tvou víru
Nemůžeš nic dělat, ale očekávej, co příjde
Proč mě bůh stále ochraňuje
Dokonce i když si to nezasloužím
Ač jsem požehnán vnitřní silou
Někteří by to nazvali hotovým utrpením
Proč tomu mám čelit sám
Pokládám si tu otázku znova a znova
Modlím se, aby mě bůh nenechal naživu
V hlavě cítím, jak strach roste
Až nastane čas, oni odříkají své motlitby
Budou učiněné pokání až nastane soudný den
A vinní budou krvácet, až ten moment nadejde
Přijdou s požadavkem, odnesou tvou duši
Znamení kříže
Jméno růže…oheň na nebi
Znamení kříže
Přijdou, aby přinesli věčný plamen
Přinesou nám nesmrtelnost
Zpytují svědomí, tak bude světu požehnáno
Můj stvořitel, můj bůh nechá mé duši odpočinout
Znamení kříže
Jméno růže…oheň na nebi
Znamení kříže
Ztratil jsem přízeň nebes
Zvolil jsem pozemský chtíč
Jedenáct posvátně zahalených mužů
Siluety stojí proti nebi

Správce

gaba

Překlady

Připomínka

Naše facebook stránky

Účty

Kontakt Reklama