diskografie.cz - texty písní, karaoke texty a videoklipy

Hysteria > Zeptal Jsem Se Krista > 3 - Právo žít

Autor hudby: Jan Botek
Autor textu: Richard Mastil

1.
Proč ptáš se drahý příteli, co na svém srdci nosím,
zda kříž a nebo půlměsíc, nač měl by hledat zlosyn ráj?
Bůh žehnej našim zločinům a vrahům, co slib složí,
hřmí proslov na všech nárožích, žoldáci plní boží stáj.


Pr:
Nevinní nakonec zůstanou ti, kteří do lidí střílí,
Nevidím tu brzdu záchrannou, jen pás.


Ref:
Vládnou sílou lží, ti pánové ctění,
ztrácíš právo žít, už od narození.
Ač jsme stvoření k hříchu,
tak zítra budem souzení,
zatím je vám to k smíchu,
je příkrá cesta k zmoudření.


2.
Hnán záští, živen závistí, žrán špínou živobytí,
stáváš se zrůdnou bestií, za což dnes udělí ti řád.
Až budem jednou největší, nejlepší, nejmocnější,
až se nás děti zeptají, pak bude nejmoudřejší lhát.


Pr.:...
Ref.: ...

Správce

Mysak666

Připomínka

Naše facebook stránky

Účty

Kontakt Reklama