diskografie.cz - texty písní, karaoke texty a videoklipy

Heiden > Potomkům pozemského soumraku > 2 - Já - strom

skryti před pohledy lidí ve své slávě
spojeni s matkou zde sníte své sny
vy národ jednoho těla i ducha
tak rád bych stál tady s vámi
vaše tváře budí můj údiv
vaše písně jež hlasem jsou matky
prastará znamení zanechána těm
jež hledají to kouzlo dávno ztracené

slyšte zpěv kůry a listí
pohleďte v koruny sahajíc k nebi

tak mocný je po větru stesk
když upadám do bezedných nocí
vida však že střežíte kroky mé
v zeleném království čistoty
zde žijete tak svobodní a silní
opět ve své mysli nalézám klid
když ve snech zde vámi obklopen
cítím se být vaším bratrem

Správce

Tato skupina nemá žádného správce. Zaregistruj se a staň se správcem!

Připomínka

Naše facebook stránky

Účty

Kontakt Reklama