diskografie.cz - texty písní, karaoke texty a videoklipy

Funkce Šroubu > Čert ho vem > 5 - Za světlem

Zdáli se blíží bouře na obzoru hřmí. Tma požírá světlo, chlad jde z kamení. To ticho mezi hromy zlostně kol křičí. Svíjí se v nenávisti, svírá se křečí.

Bleskem být zasažen, osudem poražen.

Vteřiny jako věčnost proplouvají tmou, tváří se jako by nic, vše do sebe vtáhnou. Pohlcen tichem v čase, co se zastavil, čekání na blesk z nebe, co by dodal sil.

Vteřinu rozmlátit, v tichu se neztratit. Najít ten správnej směr na cestě za světlem. Zhluboka nadechnout, sevřenou pěst zdvihnout. Do ticha zakřičet na cestě za světlem.

Pochodeň zapálit, a nebe rozzářit. Dostatek síly mít na cestě za světlem. Bleskem být zasažen, osudem nesražen, naději neztratit na cestě za světlem.

Správce

Wed

Připomínka

Naše facebook stránky

Účty

Kontakt Reklama