diskografie.cz - texty písní, karaoke texty a videoklipy

Depeche Mode > The Singles 86-98 > 12 - Walking In My Shoes > cz český překlad

CHŮZE V MÝCH BOTÁCH

Chtěl bych Vám říci o věcech, jež mne spojují s bolestí,
které jsem byl podřízen.
Ale i Bůh by se styděl.
Početné hostiny, které leží na mých bedrech.
Zakázané ovoce, které jsem jedl.
Ale myslím, že Váš tep by se zrychlil.

Neočekávám žádné rozhřešení, odpuštění za věci, jež jsem dělal.
Ale předtím, než dojdete k nějakým závěrům,
zkuste chodit v mých botách.

Budete klopýtat v mých šlépějích, dodržovat stejná pravidla jako já.
Když zkusíte chodit v mých botách, chodit v mých botách.

Moralisté by se zamračili, slušní sklopili zrak.
Čeká mne osud obětního beránka.
Ale já tady přísahám, můj soudce a porotci,
že mé úmysly nemohly být čistější.
Můj případ je snadné pochopit.

Neočekávám nyní žádné čistější svědomí.
Klid v duši po všem, co jsem prožil.
Ale před tím, než vyřkneme nějaké pokání.
Zkuste chodit v mých botách

Budete klopýtat...

Správce

Blanik

Překlady

Připomínka

Naše facebook stránky

Účty

Kontakt Reklama