diskografie.cz - texty písní, karaoke texty a videoklipy

Daniel Landa > Smrtihlav > 6 - Roza die rose

(včetně českého překladu / including czech translation)

Ja, ich weis, sie war eine Nutte.
Ano, vím. Byla to děvka.

Rus: Ruský osud

Doch ich hab mich verliebt.
Ale přesto jsem se zamiloval.
Ich wollte sie rausholen aus diesem Dreck.
Chtěl jsem jí vytáhnout z té špíny.

Rus: Volnost v nesvobodě.

Punkt funf stand ich da, meine Arme waren
Přesně v pět jsem tam byl s náručí
voller Rosen.
plnou růží.
So, wie wir es immer geplant hatten.
Tak, jak jsme si to vždy plánovali.
Aber sie ist nicht gekommen.
Ale ona nepřišla.

Rus: Cizina láká,

Doch sie war nie zu spat.
Jenže nikdy neměla zpoždění.
Da wuste ich, ihr ist etwas passiert.
V té chvíli mi bylo jasné, že se něco stalo.
Das Problem war nicht, das sie eine Hure war,
Problém nebyl v tom, že byla šlapka,

Rus: a trhá nám srdce.

sondern eine Russin.
ale že to byla Ruska.

Rus: Rus, moje rodná matka
se zlou krví,

Als ich dann den schwarzen Wagen sah,
Když jsem spatřil ten černý vůz,

Rus: nám vyrvala srdce.

wuste ich, woran ich war.
zjistil jsem, o co jde.
Er stieg aus mit kaltem Blick, sein Anzug
Vystoupil On s ledovým pohledem, na sobě černý oblek,
schwarz und superschick.
který mu perfektně padl.
Ausdruckslos sah er mich an.
Bez výrazu se na mě podíval

Rus: A duše stůňe.

Es schien mir so, ich bin bald dran.
a já tušil, že mu jde o mě.
Ohne Kampf wollt ich mich nicht ergeben.
Ale bez boje jsem to nechtěl vzdát.
Alles wollt ich fur die Liebe geben.
Chtěl jsem udělat pro svou lásku všechno!!

Rus: Co je to za rámus? Co máš za problém?

Wo ist sie? Gib sie mir zuruck!
Kde je? Vrať mi ji zpátky!

Rus: To už není tvoje holka!

Das war Liebe auf den ersten Blick.
To byla láska na první pohled!

Rus: Utři si pusu, pěna není nutná.

Nur wegen Geld meine Liebe zerfallt.
Jenom kvůli prachům se moje láska rozpadá.

Rus: Nemáchej rukama, nech si ty pózy!
Mercedes je dražší než růže.
Naše holky,
vaše prachy.
Hlad není jmenovec,
láska není sestra!
Kdybys nelitoval, Fricku,
svoje marky,
Nataška by byla v Berlíně!
Naše holky,
vaše prachy.
Hlad není jmenovec,
láska není sestra!
Kdybys nelitoval, Fricku,
svoje marky,
Nataška by byla v Berlíně!
Sedí chladně bratrstvo, hladově a zle.
Slovanským "sirotkům" není nic do lásky.

Deine Gier ist mir scheisegal
Tvojí chamtivost mám na háku!
und auserdem Dein Herz aus Stahl.
A i to tvý srdce z oceli.
Spiel doch hier jetzt nicht den Held.
Nehraj si tu na frajera,
Was warst Du denn schon ohne Geld.
co by jsi znamenal bez peněz?

Rus: Rus, moje rodná matka
se zlou krví,
nám vyrvala srdce.
A duše stůňe.

Rus: Ne tak nahlas, Fricku!
A nepomačkej mi rukáv od Cardina.
Za Natašku si prostě zaplať.
Za služby nebereme kytky!

Verpis Dich hier aus dieser Stadt.
Vypadni tady z toho města!
Ich hasse dich, ich hab Euch satt.
Já tě nenávidím, mám vás plný zuby!
Geh zuruck in Deine Welt,
Vrať se zpátky do svýho světa,
wo Geld viel mehr als Leben zahlt!
kde prachy znamenají víc než život!

Rus: Já se s tebou nebudu dohadovat.
Nejsi můj otec, ani matka.
Važ si života, Fricku, dokud jsi živej
a táhni "nach Hause" domu!

Rus: Kašlu na tvý výhružky.

Es war mir klar, ich werde sie nie wiedersehn.
Bylo mi jasný, že už ji nikdy neuvidím.

Rus: Když se mi zachce, tak svoje růže sežereš.

Und es ist besser, jetzt zu gehn.
Je lepší odejít.

Rus: Na stanicích máme svoje lidi.

Es fliesen nun Tranen und es bleibt Wut.
Tečou slzy a zůstává vztek.

Rus: Marky miluje i dušička policisty.

Doch besser die Tranen, als mein eigenes Blut.
Ale pořád je lepší, když tečou slzy a ne moje krev.

Rus: A politik z nás taky žije!
Svý břicho si vyžral na našich šlapkách!
Já domu nespěchám,
zbožňuju tenhle prohnilej svět!

Rus: Naše holky,
vaše prachy.
Hlad není jmenovec,
láska není sestra!
Kdybys nelitoval, Fricku,
svoje marky,
Nataška by byla v Berlíně!
Naše holky,
vaše prachy.
Hlad není jmenovec,
láska není sestra!
Kdybys nelitoval, Fricku,
svoje marky,
Nataška by byla v Berlíně!

Rus: Ztrácím s tebou čas,
asi vezmu pistoli a střelím tě do hlavy!
Ani nemoc, ani prolhaný světec
nejsou horší než chudý Němec!
Vše!!!

Správce

tubus

Připomínka

Naše facebook stránky

Účty

Kontakt Reklama