diskografie.cz - texty písní, karaoke texty a videoklipy

Beyoncé > I Am… Sasha Fierce (cd1) > 1 - If I Were a Boy > cz český překlad

Kdybych byl chlapec
Dokonce jen po dobu jednoho dne
Já bych válel outta postel ráno
A nahoïte co chtìl jsem pak prùbìh
Pít pivo s chlapy
A hoòte dìvèata
Já bych nechal toho s koho chtìl jsem
A nikdy bych dostat konfrontovaný pro to.
Zpùsobit oni by zastali se mì.

[pìvecké sbory:]
Kdybych byl chlapec
Myslím si, že rozumím
Jak to cítí milovat dívku
Já pøísahám, že byl bych lepší èlovìk.
Já bych poslouchal ji
Zpùsobit já vím, jak ten bolím
Kdy vy ztratíte ten, který vy chcete
Zpùsobit nìj vzal vás pro udìlení
A všechno, co vy jste mìli znièení

Kdybych byl chlapec
Já bych vypnul mùj telefon
Øíkejte každému èlovìku to je rozbitý
Tak oni by mysleli že já jsem byl spavost' sám
Já dal sebe nejprve
A udìlat pravidla jako já jdu
Zpùsobit mnì vím, že ona by byla vìrná
Waitin pro mì abych pøišel domù ( pøijít domù)

[pìvecké sbory]

To je trochu pøíliš pozdì k Vám vrátit se
Øíkejte, že to je jen chyba
Myslete já bych prominul , že vy takto
Jestli vy si myslíte já bych èekal na vás
Vy si myslíte špatnì

[pìvecké sbory]

Ale jsou jenom chlapec
Vy nerozumíte
Jo vy nerozumíte
Jak to cítí milovat dívku jednou
Vy pøejete si, že vy jste byli lepší lidé
Vy neposloucháte ji
Vy nestaráte se jak ti bolíme
Do té doby, než vy ztratíte ten, který vy chcete
Zpùsobit vy jste vzali jíte pro udìlení
A všechno, co vy máte znièení
Ale jsou jenom chlapec

Správce

brandejs

Překlady

Připomínka

Naše facebook stránky

Účty

Kontakt Reklama