diskografie.cz - texty písní, karaoke texty a videoklipy

Beyoncé > I Am… Sasha Fierce (cd1) > 2 - Halo > cz český překlad

Pamatujte si ty zdi, které I postavily
Dobře dítì, které oni jsou hroutící se
A oni dokonce ani ne- nedali s vou kùži lacino
Oni dokonce ani ne- neudělali zvuk
Já jsem našel zpùsob jak nechat tě v
Ale já nikdy opravdu jsem měl pochybnost
Postavení s ohledem na váš světelný kruh
Mám mùj anděl právě teď

(most:)
To je jako já jsem byl probuzený
Každé pravidlo já jsem měl vás rozbíjení
To je riziko že já jsem druh tibetského přežvýkavce'
Já jsem nikdy nechystám se vyloučit vy

(pìvecké sbory:)
Všude já dívám se právě teď
Já jsem obklopený vaším objetím
Dítě, které já mohu vidět vás světelný kruh
Vy víte, že vy jste moji šetřící slušnost
Vy jste všechno, co já potřebuji a více
To je napsané všude po vás čelíte
Dítì, které já mohu cítit váš svìtelný kruh
Modlit se to nebude zvolna mizet

Já mohu cítit váš svìtelný kruh, svìtelný kruh, svìtelný kruh
Já mohu vidìt váš svìtelný kruh, svìtelný kruh, svìtelný kruh
(x2)

(poezie 2:)
Udeřte mì jako paprsek výsluní
Vypalovat mé nejtmavìjší noci
Vy jste jediní to já chci
Myslete si, že já jsem závislý na vašemu svìtlu
Já jsem nepøísahal nikdy bych padat znovu
Ale toto dokonce ne- cítit se jako pád'
Vážnost nemùže zapomenout
Pro zarazit mì do zemì znovu

(most)

(pìvecké sbory)

Já mohu cítit váš světelný kruh, světelný kruh, světelný kruh
Já mohu vidìt váš světelný kruh, světelný kruh, světelný kruh
(x2)

Světelný kruh, světelný kruh oohhhh...

(pìvecké sbory)

Já mohu cítit váš světelný kruh, světelný kruh, světelný kruh
Já mohu vidìt váš světelný kruh, světelný kruh, světelný kruh

Správce

brandejs

Překlady

Připomínka

Naše facebook stránky

Účty

Kontakt Reklama